Українські електронні фахові словники презентація

Сучасна лексикографічна наука переживає період бурхливого розвитку. Помічається тенденція до все більшої диференціації термінологічних і лінгвістичних словників Востоковедение. До кожної лекції (усього – 14) подано основну та додаткову літературу, словники, якими можна скористатися при підготовці до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи. У додатках наведено зразки. Молния представляет собой электрический разряд длиной несколько километров, развивающийся между грозовым облаком и землей или каким-либо наземным сооружением. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій Електронний ресурс : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. Презентація "Майстер-клас. Перевернутий урок" Перевернутий урок" Ознайомтеся з перезентацією Харітонової М.В., яка допоможе Вам запроваджувати дану технологію у навчальний процес. Для удобного поиска по каталогу на сайте есть тематические рубрики. С их помощью можно быстро подобрать шаблоны для творческих, деловых и других типов презентаций. Ярлыки: інфографіка, презентація Информационная грамотность в XXI веке Кажется, в Интернете есть всё, даже если это не было создано в цифровую эпоху. ВАС ВІТАЄ БІБЛІОТЕКА-ФІЛІЯ №3 ЗАПОРІЗЬКОЇ ЦБС. Страницы. Главная страница; Біографія Лісняка